Yetkili Olunan Yatırım Hizmet Faaliyetleri


SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tarih BNK-007 (0097) sayılı Bankpozitif A.Ş. Yetki Belgesi için tıklayınız

14.03.2016 tarih 0081 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayınız

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar -
vi. Diğer türev araçlar -
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
i. Aracılık yüklenimi -
ii. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti -
i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzin Var
ii. Genel Saklama Hizmeti -