Yetkili Olunan Yatırım Hizmet Faaliyetleri


SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tarih BNK-007 (0097) sayılı Bankpozitif A.Ş. Yetki Belgesi için tıklayınız

14.03.2016 tarih 0081 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayınız

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni Var -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir - -
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni Var -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemlerir -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var
vi. Diğer türev araçlar İzni Var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
i. Aracılık yüklenimi İzni Var
ii. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti -
i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzin Var
ii. Genel Saklama Hizmeti -

*Aracılık yüklenimi faaliyet izni, en iyi gayret aracılığı faaliyet iznini de kapsar (III-37.1 sayılı Tebliğ, madde 51-2).