İnsan Kaynakları


BankPozitif’te "İnsan" Unsuru

Çalışanlarımıza iş tatmini/zenginliği sağlamayı, sorumluluk ve inisiyatif vermeyi, başarılı kişileri ortaya çıkararak desteklemeyi, çalışanlarımıza başarıyı ve kişilerin potansiyelini ön planda tutan kazanç paketi sağlamayı ve rahat çalışma ortamını destekleyen hizmetler sunmayı amaç edindik. Bu sebeple BankPozitif’te "insan" unsuru bizim için kritiktir.

BankPozitif’te her yöneticinin bir "İnsan Kaynakları Yöneticisi" olarak "iyi yönetme"sini ve bu amaçla "yönetimsel" ve "kişisel" becerilerde gelişimini yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz.

Bankamızda birlikte çalıştığımız kişileri özenle belirlediğimizden, tüm çalışanlarımız Banka’nın değerlerine ve genel davranış kurallarına uyum gösterir, özverili çalışır, gelişim potansiyelinin farkındadır ve bu doğrultuda harekete geçer; kişisel olarak Bankamıza katkı sağlamayı hedefler. Bu değerlere ve özelliklere sahip olan çalışanlarımızın Bankamızda uzun yıllar çalışmasını; Bankamız ve çalışanımız arasında “bağlılık” kurulmasını istemekte ve desteklemekteyiz. Bu doğrultuda bahsedilen özellik ve değerlere sahip kişileri aramıza katılmaya davet ediyoruz.Güncel iş ilanlarımıza ulaşmak için tıklayınızÇalışma Kültürümüz : Bankamızda Değerlerin Yaşatılması

Yenilikçilik, Yaratıcılık

Müşterilere sunulan ürünlere/hizmetlere yönelik yeni önerilerin sürekli geliştirilmesi, mevcut ürünlerin gözden geçirilerek yenilenmesi

Müşteri ihtiyaçlarının takip edilmesi/anlaşılması ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çözümlerin geliştirilmesi

Bankacılık sektöründe uygulanmamış, müşterilerin gözünde farklılık yaratacak hizmetlerin sunulması

Banka'nın iç yapısında etkin ve verimli çalışmayı sağlayıcı yeni fikirlerin geliştirilmesi

Farklı fikirlerin özgürce paylaşıldığı bir ortamın oluşturulması

Yeni fikirlerin ve yaratıcılığın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesiGüvene Dayalı Uzun Dönemli İlişkiler

Birbirimizle ve iletişim içinde olduğumuz herkesle güvene dayalı ve uzun dönemli ilişkilerin kurulması

İlişki içinde olduğumuz insanlara yardımcı olunması

Verilen sözlerin yerine getirilmesi, yerine getirilmeyecek sözlerin verilmemesi, söylenenler ve yapılanlar arasında tutarlılığın korunması

Kimseye bilerek yanlış bilgi verilmemesi, yönlendirme yapılmaması,

Birbirini anlamaya odaklı, birbirine destek veren ve dayanışma içinde çalışan bir çalışma ortamının oluşturulmasıİnsana Verilen Değer

Birlikte çalışılan ve ilişki içinde olunan tüm insanların (müşteriler, iş ortakları, vb.) özel ve değerli olduğunun düşünülmesi, insanlara saygı gösterilmesi

Çalışanların bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri ve sürekli geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulması

Çalışanların huzurunun, mutluluğunun ve motivasyonunun sağlanması

Çalışanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranılması

Çalışanların işleyişle ilgili kararlara katılımının sağlanması

Çalışanların özel hayatlarına saygılı davranılması

Çalışanlara aralarında ayrım yapmadan adil bir şekilde davranılmasıSürekli Gelişim

Banka ve bireysel hedefler doğrultusunda gelişimin sağlanması için gelişim sürecinin planlanması ve yönetilmesi

Sürekli gelişimi desteklemek için hedeflere ulaşılmasının ve sergilenen performansın sistematik bir şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması

Geleceğe yatırım yapacak şekilde yeni iş modellerinin oluşturulması

Çalışanların gelişimini destekleyecek bir ortam oluşturulması

Banka'nın ve bireylerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması

Bireyin kendisinin ve etrafındaki kişilerin gelişiminden sorumlu olması, paylaşım ile gelişimin arttırılması,

İş alanımız ile ilgili güncel gelişmelerin sürekli takip edilmesi ve yapılan işe yansıtılması; güncel teknolojik gelişmelerden yararlanılmasıPozitif Yaklaşım

Tüm Banka çalışanlarının güleryüzlü ve olumlu olması

Banka içerisinde çalışmaktan mutlu olunması, zevk alınması

Çalışanlar arasındaki ilişkilerin “sıcak, samimi” olması, Banka içerisinde pozitif enerjinin yayılmasıEtik Olmak

Ahlaki ve etik değerlere bağlı olarak çalışılması

Bankacılık sektörüne has etik standartlara uygun çalışılması ve bu standartların korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterilmesi

Yasalara uygun çalışılması, topluma ve devlete karşı yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi

Atılan her adımda değerlerle tutarlı hareket edilmesi, ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunun üstlenilmesiHızlı, Etkin ve Verimli İşleyiş

Banka ürün ve hizmetlerinin müşterileri bekletmeden, en kısa sürede sunulması

Kararların mümkün olduğunca hızlı alınması, hantal bir yapının olmaması; ancak hızla karar alırken kararların bazını oluşturan nedenlerin gözden kaçırılmaması

Etraftaki değişikliklerin hızla kavranması ve adapte olunması

Banka’nın her bir noktasında doğru işin yapılması ve işin doğru şekilde yerine getirilmesi

İşleyişimizin kalite ve verimlilik boyutlarında sürekli sorgulanması ve geliştirilmesi