NAKİT KREDİLER


Belli bir vadesi olmayan , faizleri dönemsel (Mart,Haziran,Eylül,Aralık dönem sonlarında) tahsil edilen, kısa süreli işletme sermayesi amacıyla kullandırılan değişken faizli kredilerdir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre değişmektedir

Faiz oranının kullanım tarihinde belirlenerek sabitlendiği ve kredinin ömrü boyunca değişmediği, kullanılan tarihte vade sonunda ödenecek faiz tutarı belli olan kredilerdir. Vade tarihinde kredi anaparası faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.

Kredi ödemelerinin belirlenen vade içerisinde eşit taksitli ya da müşterilerimizin nakit akışları ile uyumlu olacak şekilde , esnek ödeme koşullarıyla müşteriye özel ödeme planı ile belirlenen kredi türüdür. Faiz oranı sabit ya da değişken olarak belirlenebilir.

Herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmadan dövize endeksli borçlanılan ve Türk Lirası olarak kullanılan, ödeme tarihinde geçerli Banka döviz alış kurları üzerinden TL veya döviz olarak ödenen kredilerdir. Dövize endeksli kredilerde faiz üzerinden alınan BSMV’ye ilaveten anapara kur farkından kaynaklı BSMV yükümlülüğü bulunmaktadır. Krediyi spot ve rotatif olarak kullanmak mümkündür.

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için TL ya da döviz olarak kullandırılan ihracat taahhütlü kredilerdir. Spot, rotatif veya taksitli olarak kullandırılabilir.

1 yıldan uzun vadeli ve asgari 5 milyon USD (veya eşiti) tutarında, ihracatçı olmadan ya da teşvik belgesi gerekmeden kullandırılan kredilerdir. Vade ve tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

BankPozitif hedeflediği sektörler başta olmak üzere, konusunda uzmanlaşmış ekipleri ile projelerinize ait fizibiliteleri değerlendirir. Senaryo analizleri yapar, doğru sermaye ve finansman yapısının oluşturulması konusunda müşterilerine hizmet verir. Proje finansmanında prensibimiz öncelikli olarak projenin yaratacağı nakit akışının kullanılacak kredi anapara ve faizlerini geri ödemesidir.