Site Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz
.
BankPozitif Logo
Şifre İşlemleri

Yatırım Fonları Hakkında

Katılma Belgesi nedir?
Katılma Belgesi, yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan bir belgedir. Yatırım Fonları'ndaki Katılma Belgeleri'ni, şirketlerin hisse senetlerine benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar, hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise, benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, Katılma Belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.
Yatırım Fonu nasıl kazandırır?
Yatırım Fonları portföyünde bulunan hazine bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili menkul kıymetlerin faiz gelirleri, hisse senedi kar payları ve fon portföyüne yapılan alım-satım işlemlerinden elde edilen karlar, fonların gelirlerini oluşturmaktadır. Yatırım Fonlarında bulunan kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi de fon portföyün değerinin artmasını ve fon fiyatının yükselmesini sağlar.
Yatırım Fonları nerelere yatırım yapabilir?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yatırım Fonları'nın yatırım yapabileceği araçlar şunlardır: Türkiye'de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri (tahvil, bono gibi),

 • Yabancı, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri,
 • Repo
 • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
Fon nasıl gelir getirir?
Üç yoldan fon yatırımınızdan para kazanabilirsiniz.
 • İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı, faiz olarak menkul kıymetlerden gelir elde eder. Fon, elde ettiği bütün gelirini fon portföy değerine yansıtır.
 • Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.
 • Eğer Yatırım Fonu Fiyatı, yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde tutuyorsa katılma belgelerinin fiyatı artar. Yüksek fon toplam değeri yatırımınızın yüksek değerli olduğunu gösterir.
Böylece yatırımcılar katılma belgelerini sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer artışlarından/azalışlarından paylarını alırlar. Ülkemizde yatırım fonlarının yıl sonlarında ayrıca kar payı dağıtmaları söz konusu değildir.
Yatırım Fonları'nın güvencesi nedir?
 • Yatırım Fonları içerisinde yer alan hisse senetleri, tahvil ve bonolar TAKASBANK nezdinde, fonlar adına açılan hesaplarda saklanır.
 • Yatırım Fonları'nın malvarlığı kurucunun malvarlığından bağımsızdır.
 • Yatırım Fonları'nın malvarlığı devredilemez, rehnedilemez.
 • Yatırım Fonları adına gerçekleştirilecek tüm alım - satım işlemlerinin ilgili borsalarda gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Yatırım Fonları açığa satış ve kredili işlem yapamazlar.
 • Yatırım Fonları'nın periyodik olarak bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesi zorunludur.
Yatırım Fonları'na hakim olan temel ilkeler nelerdir?
Yatırım Fonları'na hakim olan temel ilkeler şunlardır:
 • Riskin Dağıtılması İlkesi: Bu ilke sayesinde yatırım fonlarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür.
 • Profesyonel Yönetim: Menkul kıymet piyasaları, nitelikleri itibarıyla belirli bir bilgi birikimini gerektiren teknik piyasalar olup, bu piyasada oluşan gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekir. Doğal olarak bireylerin böylesi bir takibi düzenli olarak yapmaları ve bu piyasalarda oluşan gelişmelerin menkul kıymet fiyatlarına etkilerini tahmin edip, ona göre zamanında tavır alabilmeleri zordur. Yatırım Fonları ise çok fazla sayıda kişiden para toplamak suretiyle yüksek miktarlarda portföyler oluşturduklarından, gerekli donanıma ve menkul kıymet piyasalarıyla ilgili yetişmiş elemanlara sahip olabilirler. Bu sayede piyasalarda gözlemlenen hareketlerin ne anlama geldiğini sürekli bir şekilde takip ederek gerekli işlemleri (alım/satım gibi) gerçekleştirirler.
 • Menkul Kıymet Portföyü İşletmek: Yatırım Fonları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır.
 • İnançlı Mülkiyet: Yatırım Fonları İnançlı Mülkiyet esasına dayanır. İnançlı Mülkiyet esasında fona inançlı olarak fon kurucusu sahiptir. Tasarruf sahipleri ise fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya verir. Bu yetki devri fon içtüzüğü ile olur. Kurucu, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.
 • Mal Varlığının Korunması: Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber, fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon mal varlığı rehnedilemez; teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon mal varlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.
Ürün ve Hizmetler Sözleşme ve Formlar Engelsiz Bankacılık Güvenlik
Site YükleniyorYükleniyor...
Masaüstü Görünüm İçin Tıklayın Mobile Görünüm İçin Tıklayın