Site Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz
.
BankPozitif Logo
Şifre İşlemleri

NAKİT KREDİLER

Rotatif (Borçlu Cari Hesap) Kredi
Belli bir vadesi olmayan , faizleri dönemsel (Mart,Haziran,Eylül,Aralık dönem sonlarında) tahsil edilen, kısa süreli işletme sermayesi amacıyla kullandırılan değişken faizli kredilerdir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre değişmektedir.
Spot Kredi
Faiz oranının kullanım tarihinde belirlenerek sabitlendiği ve kredinin ömrü boyunca değişmediği, kullanılan tarihte vade sonunda ödenecek faiz tutarı belli olan kredilerdir. Vade tarihinde kredi anaparası faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.
Taksitli Ticari Kredi
Kredi ödemelerinin belirlenen vade içerisinde eşit taksitli ya da müşterilerimizin nakit akışları ile uyumlu olacak şekilde , esnek ödeme koşullarıyla müşteriye özel ödeme planı ile belirlenen kredi türüdür. Faiz oranı sabit ya da değişken olarak belirlenebilir.
Dövize Endeksli Kredi
Herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmadan dövize endeksli borçlanılan ve Türk Lirası olarak kullanılan, ödeme tarihinde geçerli Banka döviz alış kurları üzerinden TL veya döviz olarak ödenen kredilerdir. Dövize endeksli kredilerde faiz üzerinden alınan BSMV’ye ilaveten anapara kur farkından kaynaklı BSMV yükümlülüğü bulunmaktadır. Krediyi spot ve rotatif olarak kullanmak mümkündür.
İhracat Kredisi
İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için TL ya da döviz olarak kullandırılan ihracat taahhütlü kredilerdir. Spot, rotatif veya taksitli olarak kullandırılabilir.
Yurtiçi Döviz Kredisi
1 yıldan uzun vadeli ve asgari 5 milyon USD (veya eşiti) tutarında, ihracatçı olmadan ya da teşvik belgesi gerekmeden kullandırılan kredilerdir. Vade ve tutar sınırlaması bulunmamaktadır.
Proje Finansmanı/Yatırım Kredileri
BankPozitif hedeflediği sektörler başta olmak üzere, konusunda uzmanlaşmış ekipleri ile projelerinize ait fizibiliteleri değerlendirir. Senaryo analizleri yapar, doğru sermaye ve finansman yapısının oluşturulması konusunda müşterilerine hizmet verir. Proje finansmanında prensibimiz öncelikli olarak projenin yaratacağı nakit akışının kullanılacak kredi anapara ve faizlerini geri ödemesidir.
Ürün ve Hizmetler Sözleşme ve Formlar Engelsiz Bankacılık Güvenlik
Site YükleniyorYükleniyor...
Masaüstü Görünüm İçin Tıklayın Mobile Görünüm İçin Tıklayın