Site Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz
.
BankPozitif Logo
Şifre İşlemleri

Bankamızda Gelişim

Bankamızda Gelişim

Performans Değerlendirme Sistemimizin amacı, çalışanlarımızın belirli bir dönem içerisinde sergilemiş oldukları performansı, sistemli bir şekilde takip ederek ileriye yönelik gelişimlerine yardımcı olmak ve çalışanlarımızın Banka vizyonu ile paralel hedeflere sahip olmasını sağlayarak ulaşılan bireysel başarılar sonucunda Bankamızın başarısını da arttırmaktır.

Bankamızda performans görüşmeleri, yöneticiler tarafından davranışları ve performansı takip ederek başarıyı arttırmak ve iki yönlü açık iletişimi sağlamak için önemli bir yönetim aracı olarak kullanılır.

Performans sistemi aracılığıyla;

Dönem başında yöneticiler tarafından hedefler açık ve net olarak aktarılır,

Yöneticiler tarafından beklentilerin (hedefler ve yetkinlik tanımları aracılığıyla) Banka geneliyle bağlantısı ortaya konulur,

Kişisel başarının sürekli geliştirilebilmesi için sistematik bilgilendirme, yönlendirme ve destek sağlanır,

Başarının ödüllendirilmesi ve kariyer hareketleri için geçerli ve tutarlı bir baz yaratılır.

Beklentilerin belirlenmesi ve değerlendirmenin yapılmasında yönetici ile çalışanın ortak bir noktaya gelmesi ve anlaşma sağlaması amaçlanır. Tüm değerlendirmeler iki tarafın da görüşlerini içerecek şekilde karşılıklı görüşme yoluyla yapılır.

Görüşmelerde, kişilerin hem dönem başında Banka hedeflerinden yola çıkılarak belirlenmiş “Hedefler”e ulaşma başarısı, hem de görevlerini yerine getirirken sergiledikleri davranışları, “Yetkinlikleri”, değerlendirilir.

Çalışanların yetkinlikleri sergilemekteki başarısı gelişim planlamasına ve kariyer hareketlerine baz oluşturur. Kariyer hareketlerinin gerçekleşebilmesi için ilgili çalışanın “Kariyer Sistemi”nde belirtilecek gerekli ön koşulları sağlaması beklenir.


Eğitim Sistemi

Banka’nın stratejileri doğrultusunda farklı pozisyonların gerektirdiği bilgi ve beceri dağarcığını analiz ederek ve kişilerin bireysel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim ihtiyaçlarını planlayıp, farklı eğitim olanaklarından faydalanarak bu ihtiyaçların karşılanmasını ve eğitimler sonucunda elde edilen bilgi ve becerilerin işe yansıtılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Eğitim sistemimizin amacı;

Pozisyonda etkin ve verimli çalışmak: Banka çalışanlarının, pozisyonlarında üstlendikleri görevleri ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve beceri donanımını oluşturmak,

Yeni görev ve sorumluluklara hazırlanmak: Banka çalışanlarının yeni görev ve sorumlulukları daha verimli bir şekilde üstlenebilmeleri için gerekli bilgi ve beceri donanımını oluşturmak,

Sürekli gelişim ortamı yaratmak: Banka'yı rakiplerinden farklılaştıracak şekilde çalışanlarının yetkinliklerini, kişisel gelişim ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmelerini desteklemek,

Farklı eğitim olanaklarını birleştirmek: Verimlilik ve etkinlik esaslarına dayalı olarak farklı eğitim olanaklarından faydalanılmasını sağlamaktır.

İşe yeni başlayan çalışanlarımıza genel oryantasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca işe yeni başlayan kişilere, işlerine hızla adapte olabilmeleri için kurmuş olduğumuz “Rehberlik Sistematiği” ile destek olmaktayız.

Pozitif Akademi adını verdiğimiz eğitim sistemimizde, çalışanlarımızın pozisyonları itibariyle yıl içinde alması gereken eğitimler planlı bir şekilde yer almaktadır. Bu eğitimler sınıf eğitimleri olabileceği gibi çalışanlarımızın Uzaktan Eğitim Sistemimiz üzerinden katılabilecekleri uzaktan eğitimler de olabilir.

Bankamız sürekli gelişime önem verdiğinden, çalışanlarımızın Pozitif Akademi dışında diğer yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılmasına da olanak vermektedir.


Kariyer Sistemi

Kariyer Sistemimizin amacı, Banka'nın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızın potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda gelişebilmeleri için organizasyon içinde üstlenebilecekleri farklı görev ve sorumlulukları planlamak ve bu planın hayata geçirilmesi için gerekli olanakları hazırlamaktır.

Kariyer sistemimiz, çalışanlarımızın yöneticilik becerilerinin gelişmesine, belirli bir alanda uzmanlaşmalarına veya farklı fonksiyonlarda deneyim sahibi olarak “organizasyon adamı” olmalarına olanak tanır.

Bankamızda kariyer hareketleri, planlı bir gelişim sürecinin sonucudur. Kişiler için bir belirsizlik ve/veya sürpriz içermez.

Kişilerin kariyerlerinin yönetilmesinde, Banka’ya olduğu kadar kişilere de sorumluluk düşmektedir. Çalışanlarımız, yöneticileriyle birlikte kariyer hedefini sonuçlandırıp olası kariyer hareketlerini planlamalıdır.


Takdir ve Ödül Sistemi

Takdir/ödül sistemimizin amacı; Banka kültürünün bir parçası olması istenen olumlu değer, davranış ve özellikleri öne çıkartmak, teşvik etmek ve desteklemektir.

Takdir ve ödül sistemi ile, Bankamızın misyonu, vizyonu, değerlerini destekleyen davranışlar ve dönemsel olarak Banka içinde öne çıkartılması istenilen davranışlar, başarılar teşvik edilir.

Her dönemin başında, takdir/ödül alanları, kullanılacak araçlar ve değerlendirme yöntemleri belirlenir. Bankamızın değerlerini destekleyici bazı takdir/ödül alanları sürekli hale getirilirken, her dönem mevcut iş ihtiyaçlarını destekleyecek kısa dönemli farklı takdir/ödül alanları da belirlenir.

Çalışanlarımızın ödüle/takdire hak kazanması için tarif edilmiş olan konularda üstün performans göstermiş olması gereklidir.

Değerlendirmelerde, adil ve tutarlı olmak esastır. Aynı davranışı sergileyen herkes aynı takdiri/ödülü alır ve herkesin takdir edilme/ödüllendirilme şansı eşittir.

Takdir kültürünün oluşmuş olması pozitif çalışma ortamını desteklemektedir.


Ücret Politikamız
Ücret Politikamız (Kazanç Paketi)

BankPozitif’te 12 maaş (brüt) ücret politikası uygulanır.

Ücret sistematiğimiz oluşturulurken piyasa verilerinden faydalanılır.


Yan Haklar ve Sosyal Olanaklar

Çalışanlarımızın işlerinden keyif alabilecekleri, iş yaparken eğlenebilecekleri, başarının desteklendiği ve birlikte kutlandığı bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlamaktayız. Tüm sosyal olanak ve yan haklarımızı belirlerken bu felsefe ile yola çıkmaktayız. Bu kapsamda Bankamız;

Tüm çalışanlarına, eş ve çocuklarına ücretsiz özel sağlık sigortası yaptırmaktadır.

Öğle yemeği ücreti ödemesi yapmaktadır.

Genel Müdürlük birimlerimiz için servis ile ulaşım imkanı sağlamaktadır.

Unvana ve pozisyonun gerekliliğine bağlı olarak cep telefonu ve araç tahsisi yapmaktadır.

İşle ilgili bireysel gelişimin desteklenmesine yönelik kişiye özel ek eğitim olanakları sağlamaktadır.

Ortak hayatı desteklemeye, hedef birliği yaratmaya ve ortak kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplu organizasyonlar düzenlemektedir.


Ürün ve Hizmetler Sözleşme ve Formlar Engelsiz Bankacılık Güvenlik
Site YükleniyorYükleniyor...
Masaüstü Görünüm İçin Tıklayın Mobile Görünüm İçin Tıklayın